Red de bossen

Hoewel je bij ontbossing misschien eerst denkt aan het verdwijnen van tropische regenwouden, is er ook in ons eigen land wel degelijk sprake van ontbossing. Ontbossing is een van de belangrijkste oorzaken van het broeikaseffect. Daarom is het belangrijk om ontbossing tegen te gaan en zoveel mogelijk bos te redden.

Bos kappen

Minder Nederlands bos

Jaarlijks verdwijnt in Nederland zo’n 1500 hectare bos. Dit is vergelijkbaar met de ontbossing in tropische landen. Veel bos in Nederland wordt vervangen door heidevelden en zandverstuivingen. Dat wordt gedaan om verschillende redenen. Zo hebben militairen dit soort gebieden nodig om te gebruiken als oefenterrein.

Interactieve kaart

Op een interactieve kaart kun je zien hoe het wereldwijd met ontbossing gesteld is. Satellietfoto’s van Google Earth laten zien hoe bossen zich ontwikkeld hebben in de jaren van 2000 tot 2012. Je kunt zien dat de aarde in die periode bij elkaar opgeteld een bos ter grootte van Mongolië is verloren.

Ontbossing